SSS

Major insurance providers accepted

Sıkça Sorulan Sorular

Özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyacı olan bireylerin; gelişim özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik hazırlanan özel eğitim ve rehabilitasyon programıdır.
Destek Eğitim Raporu alan öğrencilerin devam ettikleri okuldan kayıtları silinmez , okullarına devam ederler.
Kaynaştırma eğitimi , özel eğitim gerektiren bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitim ve öğretimlerini resmi ve özel; okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan, destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı özel eğitim uygulamalarını ifade ediyor. (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde 23 ve 24)
1 sene içerisinde aynı raporla 2 kurum değişikliği yapabilirsiniz.
Bu raporların çocuğunuzun geleceğine hiçbir olumsuz etkisi yoktur. Tam tersine çocuğunuzun okulunda ve çevrenizde uğrayabileceği haksızlıklara karşı koruma kalkanı oluşturacaktır. Çocuğunuz için okulunda özel durumuna uygun eğitim programı yapılacak ve sınavlarda var olan özel durumu göz önüne alınacaktır. Çocuğunuz hırpalanmaktan ve kapasitesinin üstünde performans beklentisinden kurtulacaktır. Ayrıca çocuğunuz Üniversite sınavlarında ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ortamlarda sınava girme avantajı sağlayacaktır. Rapor süreleri 1 yıldır ve süresi dolan raporun hükmü kalmamaktadır.
Servis hizmetimiz öğrencilerimiz için ücretsizdir.
RAM’dan önerilen rapora göre bir ayda devlet desteği ile 8 seans bireysel eğitim veya 8 seansı bireysel eğitim + 4 seansı grup eğitimi olmak üzere 12 seans eğitim alabilir
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin 18.maddesi gereği bu karara itiraz etme hakkınız var. Bu maddede yer alan açıklamalar şöyle: a) Veli, eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararlarının her birine birer defa olmak üzere, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde itiraz edebilir. Buna göre kurul uygun gördüğü takdirde yeni bir değerlendirme süreci başlatabilir ve bir ay içerisinde aileyi bilgilendirir.
Eğer çocuğunuz henüz okul öncesi dönemde (0-6 Yaş) ise öncelikle bu tür bir eğitime ihtiyacı olup olmadığının tespiti için bir hastanenin “çocuk psikiyatri” bölümlerinde tıbbi tanılama sürecine girmesi gerekiyor. Burada özel eğitime ihtiyacı olduğu tespit edildiğinde size özel eğitim desteği alabilmesi yönünde bir rapor hazırlanacak. Daha sonra çocuğunuz okula gidiyorsa okulun bağlı bulunduğu rehberlik ve araştırma merkezine, okula gitmiyorsa evinizin bulunduğu ilçenin rehberlik ve araştırma merkezine başvurmanız ve randevu talep etmeniz gerekmektedir. Randevu günü çocuğunuzun sağlık kurulu raporu, en az 2 resim, okula gidiyorsa öğrenci belgesi, gitmiyorsa ikametgah belgesi ve nufus cüzdanı ile birlikte rehberlik ve araştırma merkezlerine gitmeniz gerekiyor. Çocuğunuzun eğitimsel değerlendirmesini yapan rehberlik ve araştırma merkezi görüş ve önerilerini Özel Eğitim Değerlendirme Kuruluna bildiriyor. Kurul çocuğunuzun özel eğitime ihtiyacı olduğu yönünde bir karar alırsa tarafınıza verilen raporla istediğiniz yerden çocuğunuza özel eğitim desteği alabiliyorsunuz. Sosyal güvencenize bakılmaksızın devlet çocuğunuzun özel eğitimi ile ilgili giderlerini karşılıyor. Bunun dışında çocuğunuz okul döneminde ( 7 yaş ve daha büyükse) ise size en yakın ilköğretim okuluna kaydını yaptırarak eğitime başlatmanız yararlı olacaktır. Eğitim süreci içerisinde özel eğitim desteği gerekliliğini düşündüğünüzde ise okulunuz rehberlik servisi ile iletişime geçmeniz ve yönlendirmelerini uygulamanız uygun olacaktır.
Rehabilitasyon Merkezlerinde öğrencilerden ücret alınmamaktadır. Bunun için İlçenizdeki Rehberlik Araştırma Merkezinden Destek Eğitim raporu almanız gerekmektedir.
Sohbet
1
Ücretsiz Eğitim Hattı
Merhaba.
Ücretsiz eğitimlerimiz hakkında bilgi almak ister misiniz?