post image

Test, Teknik ve Yöntemler

1-Uygulamalı Davranış Analizi ( ABA ) : birey davranışlarını ve bu davranışlarla ilişkili çevresel özellikleri objektif olarak analiz etmeye dayalıdır.

2-Ayrık Denemelerle Öğretim ve Yanlışsız Öğretim: Her gün toplanan küçük çabaların tekrarıdır

3-Fırsat Öğretimi: İletişim becerilerinin geliştirilmesi amacıyla kullanılan bir yöntemdir.

4-Basamaklandırılmış Öğretim:  Bu yöntemde esas olan yap – göster – söyle – yaz sıralamasına uygun becerileri basamaklandırmaktır.

5-Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı ( ETEÇOM ): ilişki-temelli yaklaşıma dayalı bir programdır.

*Floortime,( “yerde oyun” adını verdiği bu yaklaşımın temel hedefi; ebeveynlerin çocuklarını tanıyıp onlar ile doğru iletişim kurabilmelerini sağlamak ve günlük yaşamda karşılarına çıkan kısıtlılıklarla baş edebilmelerini kolaylaştırmaktır.)

* DIR,( Floortime tekniğinin yapı taşlarından biridir. DIR modeli ile çocuğu detaylı değerlendirme ve bir müdahale programı geliştirilmesi sağlanır. Temel hedefi ise çocuğun sosyal, duygusal ve düşünsel becerilerinin temellerini sağlam atmaktır.)

* Denver Modeli(eğitimli terapistler ve anne babalar tarafından oyun etkinlikleri içinde uygulanmakta ve çocukların özellikle OSB’den etkilenmiş olan sosyal-duygusal, bilişsel ve dil gelişimi alanlarının desteklenmesi hedeflenmektedir) ve ETEÇOM gibi ilişki temelli uygulamalar birincil bakıcının (ebeveyn ya da uzman/eğitimci) çocuğu ile etkileşiminin niteliğini geliştirmeye ve dolayısı ile çocuğun gelişimini (bilişsel, sosyal-duygusal ve iletişim) desteklemeyi hedefler. Oldukça sistematik, takibi ve uygulaması kolay bir programdır.

6-Olumlu Davranış Desteği: Olumlu davranışsal destek gelişimsel geriliği olan bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve problem davranışları azaltmak için uygulamalı davranış analizi ilkelerini ve sistem değişikliklerini kullanan bir yaklaşımdır.

7-Temel Tepki Öğretimi: 4 aşamayı (seçicilik-motivasyon-oto kontrol-girişim)içeren metod özellikle iletişim becerilerinin arttırılmasnda oldukça olumlu sonuçlar vermektedir.Özellikle istenen tepkiyi çocuğun kendi başlatarak devam etmesini sağlar Böylece iletişim sürecini başlatır ve öğrenme fırsatlarını kullanmaya başlar

8-Çoklu Zeka Uygulamaları

9-Oyun Terapisi: Oyun ve oyuncaklar aracılığı ile çocukların kendilerini ve ihtiyaçlarını ifade etmelerine yoğunlaşan özel terapi türüdür.

10-Pecs: PECS’de çocuğa, istediği bir nesneyi ya da etkinliği elde etmek için, o nesnenin ya da etkinliğin resmini karşısındakine vermesi öğretilir.

11-Sembol Temelli İletişim Programı (STİP): Bu program otizmli bireyler için geliştirilmiş ve sembollere dayalı bir çerçevede verilmiştir. Program obje sürekliliği ve temel beceri kapsamında olan gerçek eşleme çalışmasıyla başlar. Dolayısıyla ağır düzeyde gerilik gösteren çocuklar da programdan yararlanmakta ve ilerleme göstermektedirler.

12-Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim Programı ( OÇİDEP ): Otistik özellik gösteren çocuklara taklit becerilerinin kazandırılması büyük önem taşıyan bir programdır.

13-Küçük Adımlar Erken Müdahale Programı: Bu program herhangi bir nedenle gelişimsel geriliği olan Otizm, Down Sendromu, Cerebral Palsy vb. tanı alan özellikle 0-6 yaş grubu çocuklara uygulanır.

14-Portage Erken Çocukluk Eğitim Modeli: 0-6 yaş dilimindeki çocukların gelişimini değerlendirerek çocuğun yaşı gereği yapması gereken becerileri ne ölçüde gerçekleştirebildiğini belirler.

15-Replik Silikleştirmeyle Öğretim: Replik silikleştirmeyle öğretim yöntemi çocuklara etkileşime girme, sohbet başlatma ve sürdürme becerilerini öğretmek amacıyla kullanılmaktadır. Replik silikleştirmeyle öğretim,  çocukları ipucu vererek konuşturmak ya da sorularımıza cevap verdirmekten daha fazlasını amaçlamaktadır.

16-TEACCH : Programın temel amacı çocuğa bağımsız bir yaşam kazandırmak ve çocuğun sosyal uyum becerilerini geliştirmektir, ayrıca boş zamanlarında kendini uyarıcı davranışlar yerine daha anlamlı ve uygun etkinlikler yapmasını sağlamaktır

17-LOVAAS : Her bir hedef davranış davranışçı yöntemlerle öğretilmekte, davranışlar kendisini oluşturan alt davranışlara bölünerek otizmli çocuk için basitleştirilmektedir.

18-DUYU BÜTÜNLEME:

Deha Özel Eğitim Öğrenci Ön Kayıt Formu